lekceważenie wierzyciela

Jak to jest, że zadłużona osoba lekceważy wierzyciela, a z windykatorem chętniej współpracuje?

Negocjacje dłużnika z wierzycielem lub z windykatorem nie należą do najłatwiejszych. Mimo to jest zapewne sposób, aby obie strony z rozmów były zadowolone. Obecnie rynek wierzytelności jest coraz bardziej elastyczny i otwarty na polubowne rozmowy. Zarówno dłużnik, wierzyciel czy też windykator mają na celu pozytywne załatwienie sprawy.

Warto przed odpowiedzią na pytanie jak to jest, że zadłużona osoba lekceważy wierzyciela a z windykatorem chętniej współpracuje, powiedzieć, która z osób jakie ma prawa lub obowiązki. A zatem.
Dłużnikiem jest osoba prawna lub fizyczna, która jest zobowiązania do spłaty określonego świadczenia, czyli długu. Natomiast wierzyciel to osoba prawna albo fizyczna, która ma prawo żądać spełnienia świadczenia. Z kolei zaś windykator to osoba zajmująca się egzekwowaniem niespłaconych należności w imieniu wierzyciela i z jego upoważnienia. Świadczenie o którym mowa to najczęściej środki pieniężne. Oczywistym jest, że kiedy chodzi o pieniądze sytuacja robi się zazwyczaj nerwowa. Często wierzyciel nie ma odpowiednich umiejętności oraz stanowczości a tym samym rozmowy z dłużnikiem nie przynoszą pożądanych efektów.

Rozmowa wierzyciela z dłużnikiem jest zapewne inna od tej prowadzonej pomiędzy windykatorem a dłużnikiem. Windykator prowadzi partnerską rozmowę ale opartą na konkretach. Nie prosi, nie łapie się na obietnice, nie czeka w nieskończoność na płatność. Często potrafi zdyscyplinować dłużnika. Dlatego też warto sprawę przekazać w ręce profesjonalisty, który rozmawiając z dłużnikiem potrafi zobrazować mu plusy i minusy współpracy oraz przedstawić sankcje niestosowania się do ustalonych zasad. Windykator rozmawiając z dłużnikiem przedstawia zazwyczaj harmonogram spłat, oczywiście akceptowalny przez wierzyciela, który jest przede wszystkim realny do spełnienia przez dłużnika. Zazwyczaj windykator, stara wzbudzać się strach. Jest to jego strategia działania i podstawa skuteczności.  Uczy się on tego na różnego rodzaju szkoleniach. A zatem sposób jego postępowania, negocjowania oraz odpowiednie doświadczenie powodują. że dłużnik z windykatorem chętniej współpracuje. Głównym celem windykatora jest zamknięcie postępowania na drodze polubownej. W sytuacji kiedy rozmowy zawodzą windykator z pełną stanowczością kieruje sprawę na drogę sądową. Negocjacja to dla wierzyciela szansa na odzyskanie pieniędzy, a dla dłużnika możliwość wyjścia z finansowych tarapatów. Zatem unikanie kontaktów nie jest dobrym rozwiązaniem.


Kancelaria Ultimatum


Kancelaria Ultimatum w Oferteo.pl