Czy windykator to ta sama osoba co komornik

Czy windykator to ta sama osoba co komornik?

Nierzadko windykator i komornik traktowani są jako osoby wykonujący równoważne zawody

W rzeczywistości jednak działają na innych etapach odzyskiwania długu. Windykator próbuje zdobyć pieniądze, zanim sprawa trafi do sądu. Z kolei zaś komornik wkracza do akcji dopiero po wyroku sądowym. Głównym zadaniem windykatora jest odzyskanie całego długu wraz z należnymi odsetkami lub ustalenie planu spłat ratalnych.

Windykatorem można zostać bez potrzeby zdobywania żadnych szczególnych uprawnień. Windykacją zajmują się zarówno wielkie jak i małe firmy. Windykator może kontaktować się z dłużnikiem pisemnie i telefonicznie a nawet może próbować odwiedzić dłużnika w jego miejscu zamieszkania. Nie może jednak żądać wpuszczenia go do środka mieszkania. Jeżeli działania prowadzone przez windykatora nie przyniosą pożądanego skutku, wierzyciel może skierować sprawę do sądu. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego egzekucją długu zajmuje się już komornik.

Działa on na wniosek wierzyciela i jest związany jego żądaniami. Komornik w przeciwieństwie do windykatora, ma prawo do wejścia do mieszkania dłużnika. Może też dokonać zajęcia rzeczy znajdujących się w mieszkaniu, zabrać je lub wpisać do specjalnego rejestru. Należy jednak pamiętać, iż komornik jest funkcjonariuszem publicznym i za każdy atak na niego grozi odpowiedzialność karna.

Jak widać różnica między windykatorem a komornikiem jest znaczna. Windykator zajmuje się odzyskiwaniem długu w pierwszym etapie postępowania. Jeśli dłużnik ureguluje zobowiązanie lub wierzyciel nie skieruje sprawy do sądu, sprawa nie trafi do komornika. Z kolei zaś komornikowi przysługują szersze kompetencje i uprawnienia. Zdarza się że zarówno windykatorzy jak i komornicy nie działają zgodnie z przepisami prawa. Dlatego też w przypadku ujawnienia nieprawidłowości dłużnikowi przysługuje prawo wniesienia do sądu skargi na czynności komornika. Jeżeli zaś windykator przekroczy swoje prawa dłużnik powinien powiadomić policję bądź prokuraturę. Windykacyjne to nie pojęcie tożsame z postępowaniem egzekucyjnym.


Kancelaria Ultimatum


Kancelaria Ultimatum w Oferteo.pl